» regulamin

regulamin

Aktualizacja zgód

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prosimy o zaktualizowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Aktualizacja zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez HOTSFILE.EU. w celu prowadzenia współpracy w zakresie konta na portalu, przesyłania informacji,w tym różnego rodzaju konkursów ale także określenia preferencji co do zakresu współpracy lub określenia potencjału współpracy.

Administrator danych osobowych:

Jest portal HOTSFILE.EU

W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przesył danych poza obszar Unii Europejskiej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i politykami Portalu Filesdark.com oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiorcy danych osobowych:

Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: Administracja portalu HOTSFILE.EU tylko i wyłącznie koniecznych przy świadczeniu usługi.


Okres przetwarzania danych osobowych:

art. 21
W momencie założenia konta na stronie HOTSFILE.EU użytkownik wyraża zgodę na:
1. otrzymywanie wiadomości dotyczącej usług świadczonych przez administrację strony
– w tym treści reklamowych i/lub promocyjnych.
2. przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów statystycznych i
marketingowych.

art. 22
Zakładając konto na stronie HOTSFILE.EU oświadczasz jednocześnie, iż zapoznałeś się z
regulaminem strony, w pełni go akceptujesz oraz zobowiązujesz się przestrzegać zawartych w
nim zasad.


Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną pseudonimizowane. Mam świadomość, że administrator danych może zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami lub w celu prowadzenia rozliczeń finansowych i ochrony prawnej przed potencjalnymi roszczeniami.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Zgoda udzielana jest dobrowolnie, a przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zerwaniem umowy, co wiąże się z zaprzestaniem świadczenia usług pomiędzy mną a portalem HOTSFILE.EU
Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo żądać od administratora udzielenia dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie prawa przedstawione w niniejszej zgodzie mogą być egzekwowane przeze mnie, za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi na adres warezlist2018@gmail.com

Regulamin strony Hotsfile.eu


art. 1
Rejestracja i korzystanie z serwisu Hotsfile.eu jest bezpłatne.

art. 2
Wszystkie zarejestrowane osoby na stronie Hotsfile.eu (zwane dalej jako: ,,użytkownicy")
stanowią społeczność której celem jest wyłącznie wymiana informacji między sobą.
Wymiana informacji następuje za pomocą newsów i/lub komentarzy.

art. 3
Użytkownicy posiadają Rangi.

art. 4
Strona Hotsfile.eu jest platformą do wymiany informacjami (newsami)
oraz linkami kierującymi do legalnych plików.
Strona jest w całości tworzona przez użytkowników, którzy dodając do niego
jakąkolwiek treść/link do pliku, automatycznie stwierdzają, iż posiadają prawa do
rozpowszechniania tej treści, czy tego pliku. Administracja nie ma możliwości sprawdzenia
co znajduje się w umieszczonym linku i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za
treści tam umieszczone. Jednakże w przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich przez
podmioty trzecie Administracja zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia
artykułu/komentarza zawierającego treść objętą prawem autorskim.
Сначала зайдите на смотреть фильмы онлайн, а потом обязательно на newdownload.ru и останетесь здесь навсегда