» regulamin

regulaminRegulamin strony Hotsfile.eu


art. 1
Rejestracja i korzystanie z serwisu Hotsfile.eu jest bezpłatne.

art. 2
Wszystkie zarejestrowane osoby na stronie Hotsfile.eu (zwane dalej jako: ,,użytkownicy")
stanowią społeczność której celem jest wyłącznie wymiana informacji między sobą.
Wymiana informacji następuje za pomocą newsów i/lub komentarzy.

art. 3
Użytkownicy posiadają Rangi.

art. 4
Strona Hotsfile.eu jest platformą do wymiany informacjami (newsami)
oraz linkami kierującymi do legalnych plików.
Strona jest w całości tworzona przez użytkowników, którzy dodając do niego
jakąkolwiek treść/link do pliku, automatycznie stwierdzają, iż posiadają prawa do
rozpowszechniania tej treści, czy tego pliku. Administracja nie ma możliwości sprawdzenia
co znajduje się w umieszczonym linku i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za
treści tam umieszczone. Jednakże w przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich przez
podmioty trzecie Administracja zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia
artykułu/komentarza zawierającego treść objętą prawem autorskim.
Сначала зайдите на смотреть фильмы онлайн, а потом обязательно на newdownload.ru и останетесь здесь навсегда